CEIC · Comitè d'Etica d'Investigació Clínica
  Estàs a: Inici,Sol·licituds d'Avaluació, Models  

Dc,28.7.2021

SOL·LICITUDS D'AVALUACIÓ
Models
El CEIM disposa dels següents models estandarditzats:

- Compromís Investigador Principal. Fa referència a les obligacions que té l'IP cap al CEIM i és comú per tots els centres que formen part del nostre àmbit d'actuació.

- Compromís Serveis Implicats: Farmàcia, Infermeria IDI, Laboratori Clínic i Anatomia Patològica. Són models pactats entre els Serveis implicats de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i els investigadors de l'hospital i de l'ICO (Institut Català d'Oncologia). La resta de centres que formen part del nostre àmbit d'actuació no estan obligats a utilitzar aquest models i poden utilitzar els propis.

Es recorda al promotor, la necessitat que s'informi als Serveis Implicats a l'estudi de tots aquells aspectes que l'estudi els relaciona, en especial al Servei de Farmàcia, però també Infermeria, Laboratori, IDI o aquells que hi estiguin involucrats.

Així mateix, es recorda la necessitat que promotor i l'Investigador Principal al centre, posin en coneixement de tals serveis, tant a l'inici com a la finalització de l'estudi.

EN EL CAS D'INVESTIGADORS QUE NO PERTANYIN a l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta: CAL POSAR EL LOGO DEL CENTRE AL QUAL PERTANYEN.
Segell
Av. de França, s/n Pavello de govern planta 3 17007 - Girona   Tel. Tel. 972 94 13 23  Fax 972 48 54 22  

enllaços | mapa web
mida de text   -a  +a