CEIC · Comitè d'Etica d'Investigació Clínica
  Estàs a: Inici,Sol·licituds d'Avaluació, Terminis  

Dl,02.8.2021

SOL·LICITUDS D'AVALUACIÓ
Terminis
Per tal de complir amb els terminis establerts en el procés de dictamen únic d'assajos clínics la recepció de documentació tindrà lloc de la següent manera:

a) Terminis de presentació de documentació :

ASSAIGS CLÍNICS MULTICÈNTRICS AMB MEDICAMENTS:Fa referència a protocols i modificacions
Recepció de la documentació: 1 al 5 de cada mes

ALTRES PROJECTES: estudis observacionals, EPA, beques, altres
Recepció de la documentació: Quinze dies abans de la reunió com a molt tard

RECEPCIÓ ACLARIMENTS:
Recepció de la documentació: del 16 al 20 de cada mes


La documentació presentada fora d'aquests terminis resta pendent d'avaluació fins a la següent reunió del CEIM.


b) Sistema de registre

El CEIM té un registre d'entrada per tal de que quedi constància de la data de recepció de cada sol·licitud d'avaluació per: protocols, esmenes o modificacions, resposta als aclariments sol·licitats, altres projectes.c) Recepció de la documentació:
La documentació es remetrà a l'atenció de la Secretaria Tècnica del CEIM, i només es considerarà com a entrada en el CEIM, la documentació que hagi recollit en mà o via mail , una de les següents persones:

Marta Riera (secretaria tècnica)
De 8,30h a 13h a l'adreça següent:
CEIM
Hosapital Dr. Josept Trueta de Girona
Avda. de França s/n
Pavelló de Govern - 3ra Planta
17007 - Girona

Telf: 972 940 282
e-mail: ceic.girona.ics@gencat.cat
 Descarregar document
Segell
Av. de França, s/n Pavello de govern planta 3 17007 - Girona   Tel. Tel. 972 94 13 23  Fax 972 48 54 22  

enllaços | mapa web
mida de text   -a  +a