CEIC · Comitè d'Etica d'Investigació Clínica
  Estàs a: Inici,Sol·licituds d'Avaluació, Terminis  

Dm,11.8.2020

SOL·LICITUDS D'AVALUACIÓ
Terminis
COVI-19
Donada la situació actual el ceim es reunirà virtualment a mida que vagi tenint cert volum de projectes.
La propera reunió estan prevista per juny amb el dia pendent de concretar.
Dos requisits indispensables per avaluar un projectes:

-Ha de ser un projecte que es cregui que realment es pot fer en aquest moments o que tindrà sentit fer-lo tan bon punt es normalitzi la situació.
-S'ha de presentar expedient complert .Per tal d'avaluar-lo acceptem només que manqui alguna firma si no es poden aconseguir de cap manera .SI que s'hauran d'aportar per obtenir l'aprovació definitiva.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Per tal de complir amb els terminis establerts en el procés de dictamen únic d'assajos clínics la recepció de documentació tindrà lloc de la següent manera:

a) Terminis de presentació de documentació :

ASSAIGS CLÍNICS MULTICÈNTRICS AMB MEDICAMENTS:Fa referència a protocols i modificacions
Recepció de la documentació: 1 al 5 de cada mes

ALTRES PROJECTES: estudis observacionals, EPA, beques, altres
Recepció de la documentació: Quinze dies abans de la reunió com a molt tard

RECEPCIÓ ACLARIMENTS:
Recepció de la documentació: del 16 al 20 de cada mes


La documentació presentada fora d'aquests terminis resta pendent d'avaluació fins a la següent reunió del CEIM.


b) Sistema de registre

El CEIM té un registre d'entrada per tal de que quedi constància de la data de recepció de cada sol·licitud d'avaluació per: protocols, esmenes o modificacions, resposta als aclariments sol·licitats, altres projectes.c) Recepció de la documentació:
La documentació es remetrà a l'atenció de la Secretaria Tècnica del CEIM, i només es considerarà com a entrada en el CEIM, la documentació que hagi recollit en mà o via mail , una de les següents persones:

Marta Riera (secretaria tècnica)
De 8,30h a 13h a l'adreça següent:
CEIM
Hosapital Dr. Josept Trueta de Girona
Avda. de França s/n
Pavelló de Govern - 3ra Planta
17007 - Girona

Telf: 972 940 282
e-mail: ceic.girona.ics@gencat.cat
 Descarregar document
Segell
Av. de França, s/n Pavello de govern planta 3 17007 - Girona   Tel. Tel. 972 94 13 23  Fax 972 48 54 22  

enllaços | mapa web
mida de text   -a  +a