CEIC · Comitè d'Etica d'Investigació Clínica
  Estàs a: Inici,Documentació i Formació, Webs d'interés  

Dc,28.7.2021

DOCUMENTACIÓ I FORMACIÓ
Webs d'interés
Associació Nacional de Ceics ANCEI
L'Associació Nacional de Comitès d'Ètica de la Investigació (ANCEI) és una associació, de caràcter voluntari, d'àmbit nacional, sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia que agrupa a persones que formen o han format part de qualsevol dels diferents Comitàs d'ètica de la Investigació, així com altres persones vinculades a ells amb interessos comuns (socis col.laboradors).

Registre públic europeu d'assajos clínics
Des de el dia 22/03/2011, està operatiu el registre europeu d'assajos clínics disponible pel públic.
En aquest registre hi constarà la informació de tots els assajos clinics autoritzats en l' espaci econòmic europeu.
En el cas dels AC que incloguin població pediàtrica, tots, i en el cas dels que no , els de fase II, III i IV.
La informació es descarrega des de la base de dades EudraCT. En el registre es tindrà accés a informació de tots els assajos autoritzats de sde l'1 de maig de 2004,

2 maneres d'accedir-hi:

via EudraPharm
http://eudrapharm.eu/eudrapharm/

o bé més directament:
https://www.clinicaltrialsregister.eu/

La qualitat de les dades serà pitjor com més antic sigui l'assaig.


Butlletí Bioètica
Butlletí que té com a objectiu contribuir a motivar i estendre la reflexió bioètica entre els professionals sanitaris.
Revista Bioètica y Derecho
Revista de bioética y derecho és una publicació en format electrònic que debat sobre temes de bioètica en relació amb la salut, la seguretat, les noves tecnologies, el medi ambient, i altres. El seu marc de referència és el respecte als drets humans des d'un enfocament metodològic plural, laic i multidisciplinari. La revista té el propòsit de subministrar informacions científiques rigoroses i prou contrastades, així com arguments humanistes, racionals i raonables que puguin contribuir a precisar i seleccionar els problemes bioètics que obrin el debat social sobre els mateixos a la participació de la ciutadania.
Guies de publicació
EQUATOR Network és una iniciativa internacional que té com a objectiu millorar la confiabilitat i el valor de la bibliografia d'investigació mèdica mitjançant la promoció de pràctiques clares i precises per a la presentació d'informes sobre estudis d'investigació.


Recentment han publicat una guia per el.laborar protocols : SPIRIT
Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris
Departament de Salut
Agència Europea del medicament
Food and Drug Administration
Clinical trials.gov
WHO drug information
Current Controled trials
Segell
Av. de França, s/n Pavello de govern planta 3 17007 - Girona   Tel. Tel. 972 94 13 23  Fax 972 48 54 22  

enllaços | mapa web
mida de text   -a  +a