CEIC · Comitè d'Etica d'Investigació Clínica
  Estàs a: Inici,Documentació i Formació, Cursos, Jornades i Congressos  

Dl,02.8.2021

DOCUMENTACIÓ I FORMACIÓ
Cursos, Jornades i Congressos
Pel que fa a la formació i capacitació dels membres del CEIC, s'exigirà que tot membre nou:

- realitzi el taller de formació en ètica de la investigació clínica, en format virtual, de l'Institut Borja de Bioètica
- lectura de tota la legislació de referència ( RD223/2204, Declaració de Helsinki,...)

Es recolzarà la formació continuada dels membres del CEIC per tal de tenir els coneixements suficients per realitzar les tasques encomanades.
Taller de formació en ÈTICA DE LA INVESTIGACIÓ CLÍNICA (Per a membres de CEICs acreditats de Catalunya
Curs permanent
Activitat formativa en forma de taller, molt centrat en l'anàlisi teòrico-pràctic dels criteris ètics que han de regir la revisió i dictamen dels protocols d'assaigs clínics, tot partint del marc legal que estableix els requisits i criteris de la recerca en l'àmbit de nous medicaments i productes sanitaris.

El campus de l'Institut Borja de Bioètica, plataforma des de la que s'impartirà el taller, és molt intuïtiva i de fàcil maneig, posant a l'abast materials i recursos.
Curs d'Iniciació en Bioètica
Curs permanent
L'objectiu del Curs és proporcionar coneixements es Específics i Complementaris fonamentals de la Bioètica a. Els Professionals de Diversos camps i, especialment, a Metges, Advocats, Economistes, Filòsofs, els biòlegs, dels i de Manera Destacada, Grau en Infermeria i en Treball Social
Curs Intensiu d'Ètica i Bones Pràctiques Clíniques INVESTIGACIÓ
Curs permanent
L'objectiu primordial d'aquest seminari és completar la formació dels investigadors clínics en la metodologia dels assaigs clínics, especialment en l'aplicació de les Normes de Bona Pràctica Clínica (BPC) com a estàndard de qualitat i en compliment de la normativa vigent sobre la matèria. usualment
els assaigs clínics promoguts per la indústria conten amb el suport organitzatiu dels laboratoris farmacèutics, que coneixen bé les BPC, mentre que els facultatius del sistema nacional de
salut i entitats col·laboradores no han aprofundit tant en aquesta metodologia. Es tracta doncs d'omplir el buit formatiu per que els projectes de recerca t investigació clínica, comercial i no comercial, amb medicaments d'ús humà arribin al nivell de qualitat desitjable.
L'experiència i coneixements adquirits en aquest seminari, no només ajudaran a un millor desenvolupament dels assaigs clínics, sinó que poden influir notablement en la millora de la qualitat de molts processos assistencials i ajudar en la preparació de nous projectes de recerca. aquest curs constitueix, doncs, una acció de formació complementària als programes de recerca i ofereix als investigadors una oportunitat de perfeccionament en aquest camp.
Cercador
de cursos i congressos
Data d'inici

Data de finalització

Tipologia

curs  congrès
Temàtica

Segell
Av. de França, s/n Pavello de govern planta 3 17007 - Girona   Tel. Tel. 972 94 13 23  Fax 972 48 54 22  

enllaços | mapa web
mida de text   -a  +a