CEIC · Comitè d'Etica d'Investigació Clínica
  You are on: Home,Documentation and training, Medical Law  

Su,01.8.2021

DOCUMENTATION AND TRAINING
Medical Law
Ordre SAS/3470/2009 directrius sobre estudis postautorització de tipus observacional amb medicaments d'us humà
Real decret 1344/2007, d'11 d'octubre, pel que es regula la farmacovigilància de medicaments ús humà
Segell
Av. de França, s/n Pavello de govern planta 3 17007 - Girona   Tel. Tel. 972 94 13 23  Fax 972 48 54 22  

links | web map
text size   -a  +a