CEIC · Comitè d'Etica d'Investigació Clínica
  You are on: Home,Documentation and training, Medical Law  

Su,01.8.2021

DOCUMENTATION AND TRAINING
Medical Law
Real Decret 223/2004 de 6 de febrer, sobre Assaigs Clínics amb medicaments
Circular 07/2004 de l'AEMPS, Investigacions Clíniques amb productes sanitaris
RD 1591/2009 de 16 d'octubre, pel que es regulen els productes sanitaris
RD 1616/2009 de 26 d'octubre, pel que es regulen els productes sanitaris implantables actius
Real Decret 1662/2000, de 29 de setembre, sobre productes sanitaris de diagnòstic in vitro
Segell
Av. de França, s/n Pavello de govern planta 3 17007 - Girona   Tel. Tel. 972 94 13 23  Fax 972 48 54 22  

links | web map
text size   -a  +a