CEIC · Comitè d'Etica d'Investigació Clínica
  You are on: Home,Documentation and training, Medical Law  

Tu,21.1.2020

DOCUMENTATION AND TRAINING
Medical Law
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre: Protecció de dades de caràcter personal
Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades
Llei 41/2002, de 14 de novembre, reguladora de l'autonomia del pacient i drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica

Directiva 95/46/CE relacionada amb protecció de dades
Segell
Av. de França, s/n Pavello de govern planta 3 17007 - Girona   Tel. Tel. 972 94 13 23  Fax 972 48 54 22  

links | web map
text size   -a  +a