CEIC · Comitè d'Etica d'Investigació Clínica
  Estàs a: Inici,El Ceic, Objectius  

Di,01.8.2021

EL CEIC
Objectius
Els principals objectius del CEIC, d'acord amb la legislació vigent i principis i normes morals que regulen l'activitat de la investigació en el que participen pacients són els següents:

- Avaluar la idoneïtat del projecte en relació amb els objectius de l'estudi, que aporti valor social, científic o clínic i la justificació dels riscos i molèsties previsibles, en relació als beneficis esperats per a la societat i els pacients.
- Avaluar la idoneïtat de l'equip investigador per a portar a terme l'estudi, en funció dels compromisos assistencials o implicació en altres treballs d'investigació adquirits prèviament.
- Avaluar la informació per escrit, consentiment informat, que es donarà als pacients, o en el seu defecte a un representant legal per a que puguin participar de manera autònoma o degudament protegits. Avaluar el tipus de consentiment per escrit que s'obtindrà.
- Comprovar la compensació i/o indemnització que s'oferirà als investigadors i als subjectes de l'estudi previstes per a cobrir les responsabilitats del promotor, investigador, col·laboradors i titular del centre on es realitza l'estudi.
- Conèixer les compensacions que rebran els investigadors i els subjectes de la investigació per la seva participació a l'estudi.
- Realitzar el seguiment dels estudis fins que es rebi l'informe final.

Segell
Av. de França, s/n Pavello de govern planta 3 17007 - Girona   Tel. Tel. 972 94 13 23  Fax 972 48 54 22  

enllaços | mapa web
mida de text   -a  +a